0939 100 571
0939 100 581

Ký kết hợp đồng thiết kế, thi công, vận hành HTXLNT Khoai mì Nguyễn Văn Phát

11/2013:

Chủ đầu tư Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Văn Phát và nhà thầu VIENCO đã ký kết hợp đồng thi công xây dựng Hệ thống xử lý nước thải.

  • Địa điểm: Xã Kà Tum, huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh.
  • Công suất: 800m3/ngđ
  • Tiêu chuẩn xả thải: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A
Hệ thống được thiết kế với quy trình xử lý sinh học là cơ bản nhằm tiết kiệm chi phí vận hành: xử lý sinh học thiếu khí - hiếu khí. Sau giai đoạn xử lý sinh học để giảm nồng độ ô nhiễm COD/BOD, Nito, hệ thống được trang bị thêm công đoạn xử lý hóa lý để loại bỏ ô nhiễm Phốt pho - đặc trưng trong xử lý nước thải tinh bột mì.

Đây được xem là sự hợp tác đầu tiên của VIENCO với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất Tinh bột mì.