0939 100 571
0939 100 581

Kỹ thuật xử lý môi trường

VIENCO cung cấp toàn diện các dịch vụ xử lý chất thải, gồm:  

    • Thiết kế hệ thống xử lý chất thải
    • Tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị và xây dựng công trình và bàn giao (EPC)
    • Chìa khóa trao tay (Turnkey)
    • Vận hành và bảo trì hệ thống (O&M) 
    • Nâng cấp, mở rộng và tối ưu hóa hệ thống xử lý hiện hữu (OES)

Với các lĩnh vực xử lý chất thải chính:  

  XỬ LÝ NƯỚC THẢI

    - Nước thải công nghiệp

    - Nước thải sinh hoạt

 

    

 

 

 

  

   XỬ LÝ KHÍ THẢI

    - Khí thải lò hơi, đốt, sấy

    - Xử lý tái sử dụng biogas

    - Xử lý mùi, bụi

    - Xử lý hơi dung môi, hóa chất

    

 

  

   

  XỬ LÝ NƯỚC CẤP 

    - Nước cấp công nghiệp

    - Nước cấp sinh hoạt

    - Nước tinh khiết