0939 100 571
0939 100 581

Hệ thống XLNT tinh bột mì - Tây Ninh Tapioca

 

 Chủ đầu tư : Tay Ninh Tapioca
 Địa điểm : Xã Tân Bình, Tp Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 
 Công suất : 3500 m3/ngđ
 Năm thực hiện : 2014
 Phạm vi công việc : Khảo sát, thiết kế, thi công, vận hành và chuyển giao công nghệ.
 Tiêu chuẩn xả thải : QCVN 40:2011/BTNMT, loại A

 

  • General General
  • Sedimentation tank Sedimentation tank
  • Sedimentation tank Sedimentation tank
  • Ham biogas Ham biogas
  • Control house Control house
  • SCADA SCADA