0939 100 571
0939 100 581

Tuyển nổi siêu nông

Mô tả: 

Là thiết bị tách các chất rắn, dầu mỡ ra khỏi dòng nước thải. Quá trình này xảy ra khi hòa tan vào nước những bọt khí nhỏ thông qua bình tạo áp, các vi bọt này sẽ dính bám vào chất rắn làm cho tỷ trọng của tổ hợp cặn khí giảm lực đẩy nổi xuất hiện, khi lực đẩy này đủ lớn các chất rắn sẽ nổi lên bề mặt và được lấy ra bằng gàu. 

Đây là dạng cải tiến của tuyển nổi truyền thống nhằm tiết kiệm hóa chất, điện năng và diện tích sử dụng.

Đặc điểm ưu việt:

  • Tải trọng, hiệu quả xử lý cao 
  • Thời gian xử lý nhanh hơn
  • Ít tốn diện tích.
  • Chiều cao thiết bị ngắn
  • Dễ lắp đặt, dễ vận hành, bảo dưỡng.
  • Tiêu thụ điện năng thấp.
  • Giảm lượng hóa chất sử dụng (không phải là luôn luôn cần)

Hình dạng: tròn/hình chữ nhật

Ứng dụng: 

  • Nước thải có hàm lượng chất lơ lửng cao: chế biến giấy, bột giấy
  • Nước thải có hàm lượng chất béo cao: chế biên sữa, váng sữa; thực phẩm
  • Nước thải có hàm lượng dầu mỡ: chế biên thủy sản, thực phẩm...