0939 100 571
0939 100 581

Thiết bị đốt khí biogas dư

Mô tả:

Đầu đốt khí được sử dụng để đốt lượng khí còn thừa lại sau khi tái sử dụng.Nếu không được đốt cháy lượng khí methan sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường khí quyển và dễ gây cháy nổ, trong quá trình đốt cháy, khí metan (CH4) sẽ được chuyển sang carbon dioxide. 

Đặc điểm:

  • Đốt tự động theo áp suất thấp
  • Có bộ phận chắn lửa chống cháy ngược
  • Có hệ thống van an toàn
  • Dễ vận hành

Phân loại:

  • Loại hở: thường áp dụng vì giá thành rẻ, ngọn lửa cháy hở có thể gây ảnh hưởng đến khu vực lân cận bởi tiếng ồn và ngọn lửa
  • Loại kín: tác dụng tốt hơn đối với môi trường song chi phí lại cao.
Đầu đốt khí dạng hở  
 Open flare Enclosed flare 


 Có thể tham khảo thêm tại về thiết bị đốt khí tại Biogas flare