0939 100 571
0939 100 581

Dàn gạt bùn

Mô tả: 

Là thiết bị  bằng inox/thép sơn chống gỉ, bao gồm: motor, trục, cánh gạt, được gia công lắp đặt trong các bể lắng/bể nén với tác dụng gom bùn vào hố thu, làm giảm độ ẩm của bùn trước khi thải bỏ ra ngoài hệ thống.

Đặc điểm: tùy theo hình dạng bể lắng/nén mà có thiết kế phù hợp, VIENCO thường cung cấp các dạng sau:

1. Dàn gạt 2 cánh, motor đặt tại tâm: cho các bể lắng tròn có đường kính

2. Dàn gạt với motor di chuyển trên thành bể: áp dụng cho các bể lắng tròn có đường kính >15m 

 

  3. Dàn gạt với nhiều thanh đứng với tác dụng keo bùn đặc: áp dụng cho các bể nén bùn

Ứng dụng: Được ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các hệ thống xử lý nước thải khi cần loại bỏ cặn rắn/bùn thải