0939 100 571
0939 100 581

Ký kết hợp đồng thiết kế, thi công, vận hành HTXLNT Khoai mì Tây Ninh

01/2014:

Tiếp theo thành công trong việc hợp tác giữa VIENCO và doanh nghiệp sản xuất tinh bột mì, đầu năm 2014, Chủ đầu tư Công ty CP Khoai mì Tây Ninh (Tây Ninh Tapioca) và nhà thầu VIENCO đã ký kết hợp đồng thi công xây dựng Hệ thống xử lý nước thải tại Nhà  máy Khoai mì Tây Ninh.

  • Địa điểm: Xã Tân Bình, Tp Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
  • Công suất: 3500m3/ngđ
  • Tiêu chuẩn xả thải: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A
Hệ thống được thiết kế với quy trình xử lý sinh học là cơ bản nhằm tiết kiệm chi phí vận hành: xử lý sinh học kỵ khí - thiếu khí - hiếu khí. Sau giai đoạn xử lý sinh học để giảm nồng độ ô nhiễm COD/BOD, Nito, hệ thống được trang bị thêm công đoạn xử lý hóa lý để loại bỏ ô nhiễm Phốt pho - đặc trưng trong xử lý nước thải tinh bột mì.

Đây là sự hợp tác đầu tiên giữa VIENCO và công ty lớn hoạt động về lĩnh vực tinh bột mì tại Tây Ninh