0939 100 571
0939 100 581

Hệ thống XLNT NM Khoai mì Tây Ninh đã được cấp phép xả thải

05/2015:

Sau thời gian đi vào vận hành thử nghiệm và chạy ổn định. Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Khoai mì Tây Ninh thuộc công ty Cổ phần Khoai mì Tây Ninh (Tây Ninh Tapioca)  do Công ty TNHH Công nghệ Môi trường và Xây dựng VIENCO thiết kế, thi công, lắp đặt và vận hành  đã được Sở TNMT tỉnh Tây Ninh đã cấp phép xả thải vào nguồn nước.

Đây được xem là công trình được Chủ đầu tư đầu tư với quy mô lớn nhất mà VIENCO đã hợp tác thực hiện đến thời điểm hiện  nay.